“El Zorrero” have just finished producing “National Treasures” for RTE and are now calling for Irish speakers to contribute for their up-coming TG4 series on Food and social history. We’re looking to tell Ireland’s history in the past 100 years through recipes (written or not written) and food material culture. We’re strong believers that food can evoke strong memories within people and give us an insight to our social history. Send on what you have to ann@ezfilms.ie or call 0860625508, the more unique and local the better.
Tá “El Zorrero” críochnaithe le “National Treasers” do RTÉ agus ag bogadh ar aghaidh go sraith nua bidh agus stair shóisialta do TG4. Támid ag curdach rannpháirtithe chun scéal na hÉireann le 100 blian anuas a insint dúinn trí modhanna cócaireachta agus giuirléidí cócaireachta. Creidim go mór go féidir le bia mothúcháin a spreagadh agus leargas a thabhairt dúinn isteach inár stair shóisialta. Sheol ar aghaidh bhur dtuairmí chuig ann@ezfilms.ie nó gloach ar 086 0625508. Na rudaí is áitiúil agus éagsúil is fearr.
https://nationaltreasures.ie/search?s=food – Is féidir é seo a úsaid mar inspioráid